รายละเอียดสินค้าโอทอป

มะเขือเทศแช่อิ่ม

มะเขือเทศแช่อิ่ม
มะเขือเทศแช่อิ่ม
  • รหัสสินค้า : 770703-C201
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

มะเขือเทศแช่อิ่ม

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :240.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
35.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลหินเหล็กไฟ

79 หมู่ 11 บ้านตอเกตุ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

ติดต่อ : นางอนงค์ แสงงาม

โทร : 089 0035702. 032 576149

วันที่แก้ไข : 20 ม.ค. 2547

วัตถุดิบ

มะเขือเทศแช่อิ่ม

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลหินเหล็กไฟ