รายละเอียดสินค้าโอทอป

กะบะปลูกกล้วยไม้

กะบะปลูกกล้วยไม้

กะบะปลูกกล้วยไม้(OTOP)

  • ขนาด : 24.00 X 35.00 X 12.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :1580.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
8.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาผักขวง

28/1 หมู่ 2 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

ติดต่อ : นางเรณู ดอนจังหรี

โทร : 09 8079115

วันที่แก้ไข : 20 ม.ค. 2547

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาผักขวง