รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวซ้อมมือ

ข้าวซ้อมมือ
ข้าวซ้อมมือ
ข้าวซ้อมมือ
  • รหัสสินค้า : 770206-B001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวซ้อมมือ(OTOP)

  • ขนาด : 31.00 X 10.00 X 40.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :5.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
80.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนาวัลเปรียง

1 หมู่ 1 บ้านนาวัลเปรียง ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150

ติดต่อ : นางดวงพร ราชานาค

โทร : 032 688939, 01 7555399

วันที่แก้ไข : 20 ม.ค. 2547

วัตถุดิบ

ข้าวซ้อมมือ

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนาวัลเปรียง