รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล่องลิ้นชัก

กล่องลิ้นชัก
กล่องลิ้นชัก
กล่องลิ้นชัก

กล่องลิ้นชัก เหมาะสำหรับใส่ของเอนกประสงค์ (OTOP)

  • ขนาด : 19.00 X 19.00 X 19.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :660.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
190.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรมร่วมใจพัฒนา

32 หมู่ 6 ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

ติดต่อ : นางสุวรรณี เกิดสน

โทร : 081 7590782

เว็บไซต์ : www.thaitambon.com/PKK/Ruamjaipatana.htm

วันที่แก้ไข : 21 ก.ย. 2547

วัตถุดิบ

กล่องลิ้นชัก

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรมร่วมใจพัฒนา