รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยอบน้ำผึ้ง

กล้วยอบน้ำผึ้ง
กล้วยอบน้ำผึ้ง
  • รหัสสินค้า : 770804-C001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กล้วยอบน้ำผึ้ง(OTOP)

  • ขนาด : 8.00 X 19.00 X 29.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :185.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
25.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปผลผลิตภาคเกษตรบ้านหนองไพรวัลย์

251 หมู่ 6 บ้านหนองไพรวัลย์ ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77180

ติดต่อ : คุณสมจิตต์ แซ่ลี้

โทร : 032 573196

วันที่แก้ไข : 21 ม.ค. 2547

วัตถุดิบ

กล้วยอบน้ำผึ้ง

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปผลผลิตภาคเกษตรบ้านหนองไพรวัลย์