รายละเอียดสินค้าโอทอป

เหง้าไม้ไผ่แกะสลัก โคมไฟ

เหง้าไม้ไผ่แกะสลัก โคมไฟ

เหง้าไม้ไผ่แกะสลัก โคมไฟ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
  • มผช. : 184/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2547)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสร้างสรรค์งานไม้ไผ่

2/1 หมู่ 3 บ้านนางรอง ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

ติดต่อ : คุณสุพรร กางรัมย์

โทร : 037 385166, 08 9039 7823

อีเมล: Mr.woodworks@gmail.com

เว็บไซต์ : www.thaitambon.com/NY/HintangBamboo.htm

วันที่แก้ไข : 26 เม.ย. 2549

สินค้าโอทอป กลุ่มสร้างสรรค์งานไม้ไผ่