รายละเอียดสินค้าโอทอป

ทุเรียนกวน

ทุเรียนกวน
ทุเรียนกวน
ทุเรียนกวน
  • รหัสสินค้า : 770403-C102
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ทุเรียนกวน มี 2 ขนาด ขนาดใหญ่น้ำหนัก 500 กรัม ขนาดเล็กน้ำหนัก 300 กรัม (OTOP)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพสตรีกล้วยเล็บมือนางกวน

28/8 หมู่ที่ 8 บ้านคลองลอย ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230

ติดต่อ : นางเฉลิม เรืองทอง

โทร : 081 8194906 , 032 691967

วันที่แก้ไข : 21 ม.ค. 2547

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพสตรีกล้วยเล็บมือนางกวน