รายละเอียดสินค้าโอทอป

ดอกดาหลา

ดอกดาหลา
ดอกดาหลา
ดอกดาหลา

ดอกดาหลา (Web)

  • ขนาด : 42.00 X 42.00 X 65.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :1530.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ระดับดาว : (ปี 2547)
800.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านค่ายธนะรัชต์

125 หมู่ 3 ค่ายธนะรัชต์ ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77160

ติดต่อ : นางลัดดาวัลย์ ธุว

โทร : 06 519 2889

เว็บไซต์ : www.thaitambon.com/PKK/ThanaratFlowers.htm

วันที่แก้ไข : 30 มี.ค. 2549

วัตถุดิบ

ดอกดาหลา

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านค่ายธนะรัชต์