รายละเอียดสินค้าโอทอป

ดอกหญ้า

ดอกหญ้า
ดอกหญ้า
ดอกหญ้า
ดอกหญ้า

ดอกหญ้า

  • ขนาด : 50.00 X 50.00 X 105.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :885.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
299.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านค่ายธนะรัชต์

125 หมู่ 3 ค่ายธนะรัชต์ ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77160

ติดต่อ : นางลัดดาวัลย์ ธุว

โทร : 06 519 2889

เว็บไซต์ : www.thaitambon.com/PKK/ThanaratFlowers.htm

วันที่แก้ไข : 23 ม.ค. 2548

วัตถุดิบ

ดอกหญ้า

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านค่ายธนะรัชต์