รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระจาดจักสานจากก้านมะพร้าว(ขนาดเล็ก)

กระจาดจักสานจากก้านมะพร้าว(ขนาดเล็ก)

กระจาดจักสานจากก้านมะพร้าว(ขนาดเล็ก)

  • ขนาด : 22.00 X 22.00 X 13.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :100.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
30.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มจักสานบ้านหนองหัดไทย

10 หมู่ 10 ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170

ติดต่อ : นางลัดดา ศรีขวัญ

โทร : 087 1672551, 089 5271912

วันที่แก้ไข : 22 ม.ค. 2547

วัตถุดิบ

กระจาดจักสานจากก้านมะพร้าว(ขนาดเล็ก)

สินค้าโอทอป กลุ่มจักสานบ้านหนองหัดไทย