รายละเอียดสินค้าโอทอป

ดอกลีลาวดี

ดอกลีลาวดี
ดอกลีลาวดี

ดอกลีลาวดี ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว(OTOP)

  • ขนาด : 22.00 X 22.00 X 25.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :100.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
199.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว(กิ่งกาชาด)

25 หมู่ 5 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

ติดต่อ : นางมณฑา มีนาม

โทร : 032 571240,07 1566826

วันที่แก้ไข : 3 ก.พ. 2548

วัตถุดิบ

ดอกลีลาวดี

สินค้าโอทอป กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว(กิ่งกาชาด)