รายละเอียดสินค้าโอทอป

ตุ๊กตากวาง

ตุ๊กตากวาง

ตุ๊กตากวาง

  • ขนาด : 9.00 X 9.00 X 8.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :20.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
25.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบางเบิด

61/7 บางเบิด หมู่ 5 ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170

ติดต่อ : นางวันดี แสงใส

โทร : 086 0212760, 089 2143629

วันที่แก้ไข : 26 ม.ค. 2547

วัตถุดิบ

ตุ๊กตากวาง

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบางเบิด