รายละเอียดสินค้าโอทอป

โคมไฟกะลามะพร้าวทรงต้นมะพร้าว

โคมไฟกะลามะพร้าวทรงต้นมะพร้าว

โคมไฟกะลามะพร้าวทรงต้นมะพร้าว

  • ขนาด : 17.00 X 17.00 X 28.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :250.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
155.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวตำบลทรายทอง

143/1 หมู่ 2 บ้านกำมะเสน ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170

ติดต่อ : นายยงยุทธ คงสมัคร

โทร : 032 690118

วันที่แก้ไข : 23 ม.ค. 2547

วัตถุดิบ

โคมไฟกะลามะพร้าวทรงต้นมะพร้าว

สินค้าโอทอป กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวตำบลทรายทอง