รายละเอียดสินค้าโอทอป

ดอกกะแบก

ดอกกะแบก
ดอกกะแบก

ดอกกะแบก(OTOP)

  • ขนาด : 24.00 X 44.00 X 34.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :240.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
200.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ชมรมแม่บ้านเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

10 สำนักงานเทศบาลเมืองประจวบฯ ถนนสู้ศึก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000

ติดต่อ : นางดรุณี ใจใหญ่

โทร : 01-8570129

อีเมล: cddkirikhan@chaiyo.com

วันที่แก้ไข : 26 ม.ค. 2547

วัตถุดิบ

ดอกกะแบก

สินค้าโอทอป ชมรมแม่บ้านเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์