รายละเอียดสินค้าโอทอป

ทุเรียนทอดกรอบ(ขนาดใหญ่)

ทุเรียนทอดกรอบ(ขนาดใหญ่)
  • รหัสสินค้า : 770505-B101
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ทุเรียนทอดกรอบ(ขนาดใหญ่)

  • ขนาด : 16.00 X 16.00 X 24.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :500.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
150.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองหิน

67/4 หมู่ 5 บ้านหนองหิน ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170

ติดต่อ : นางชูศรี จันทร์เก

โทร : 01 9136885 โทรสาร. 032 690271

วันที่แก้ไข : 25 ม.ค. 2548

วัตถุดิบ

ทุเรียนทอดกรอบ(ขนาดใหญ่)

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองหิน