รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมปังแครกเกอร์สาหร่ายไส้สับปะรด

ขนมปังแครกเกอร์สาหร่ายไส้สับปะรด
ขนมปังแครกเกอร์สาหร่ายไส้สับปะรด
  • รหัสสินค้า : 770601-B104
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมปังแครกเกอร์สาหร่ายไส้สับปะรด

  • ขนาด : 10.00 X 13.00 X 29.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :320.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
25.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านเกาะคู่

161/1 หมู่ 1 บ้านเกาะคู่ ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120

ติดต่อ : นางอุไร พุ่มซ้อน

โทร : 09 8361370 , 032 622994

วันที่แก้ไข : 12 ก.ย. 2548

วัตถุดิบ

ขนมปังแครกเกอร์สาหร่ายไส้สับปะรด

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านเกาะคู่