รายละเอียดสินค้าโอทอป

สับปะรดกวน

สับปะรดกวน
  • รหัสสินค้า : 770601-C202
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

สับปะรดกวน

  • ขนาด : 21.00 X 13.00 X 6.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :520.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
30.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านปลายน้ำ

9 หมู่ 5 บ้านปลายน้ำ ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120

ติดต่อ : คุณประกอบ มีสาย

โทร : 032 621743

วันที่แก้ไข : 28 ม.ค. 2547

วัตถุดิบ

สับปะรดกวน

สินค้าโอทอป กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านปลายน้ำ