รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยกวน

กล้วยกวน
  • รหัสสินค้า : 770601-C102
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กล้วยกวน

  • ขนาด : 18.00 X 24.00 X 7.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :290.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
25.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านปลายน้ำ

9 หมู่ 5 บ้านปลายน้ำ ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120

ติดต่อ : คุณประกอบ มีสาย

โทร : 032 621743

วันที่แก้ไข : 28 ม.ค. 2547

วัตถุดิบ

กล้วยกวน

สินค้าโอทอป กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านปลายน้ำ