รายละเอียดสินค้าโอทอป

สับปะรดหยี 5 รส(แยกสี)

สับปะรดหยี 5 รส(แยกสี)
สับปะรดหยี 5 รส(แยกสี)
  • รหัสสินค้า : 770601-B203
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

สับปะรดหยี 5 รส(แยกสี) สะอาด ถูกหลักอนามัย

  • ขนาด : 14.00 X 14.00 X 5.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :380.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
45.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านเกาะคู่

161/1 หมู่ 1 บ้านเกาะคู่ ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120

ติดต่อ : นางอุไร พุ่มซ้อน

โทร : 09 8361370 , 032 622994

วันที่แก้ไข : 26 ม.ค. 2548

วัตถุดิบ

สับปะรดหยี 5 รส(แยกสี)

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านเกาะคู่