รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยกวนชนิดแท่ง

กล้วยกวนชนิดแท่ง
  • รหัสสินค้า : 770802-SA102
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กล้วยกวนชนิดแท่ง (OTOP)(PKK1)

  • ขนาด : 12.00 X 19.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :155.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ระดับดาว : (ปี 2547)
10.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

หจก. บี.อาร์.เอส.ฟู้ด

9 หมู่ 4 บ้านหนองแก ต.ศิลาลอย กิ่งอ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180

ติดต่อ : นางสาวบุญญิสา วิช

โทร : 01 9951266, 01 4465553

โทรสาร : 032 623053

วันที่แก้ไข : 28 ก.ค 2548

วัตถุดิบ

กล้วยกวนชนิดแท่ง

สินค้าโอทอป หจก. บี.อาร์.เอส.ฟู้ด