รายละเอียดสินค้าโอทอป

สับปะรดกวน(แยม)

สับปะรดกวน(แยม)
  • รหัสสินค้า : 770802-A103
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

สับปะรดกวน(แยม)(OTOP)

  • ขนาด : 13.00 X 7.00 X 22.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :720.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
35.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพสตรีบ้านหนองกลางดง

25 หมู่ 7 บ้านหนองกลางดง ต.ศิลาลอย กิ่ง อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

ติดต่อ : นางนงนุช ทรัพย์จง

โทร : 01 6520096,3787365,09 9193396

วันที่แก้ไข : 30 ม.ค. 2547

วัตถุดิบ

สับปะรดกวน(แยม)

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพสตรีบ้านหนองกลางดง