รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไวน์เชอร์รี่

ไวน์เชอร์รี่ ขวดเล็ก (Coop)

  • ขนาด : 7.00 X 7.00 X 23.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :495.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
30.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คอ่าวน้อย จำกัด

784 หมู่ 9 บ้านกม.12 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000

ติดต่อ : คุณบุญเลย จันทร์เ

โทร : 0 1742 9640 , 0 6065 3390

วันที่แก้ไข : 18 ม.ค. 2556

วัตถุดิบ

ไวน์เชอร์รี่

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คอ่าวน้อย จำกัด