รายละเอียดสินค้าโอทอป

สับปะรดกวน กะทิ

สับปะรดกวน กะทิ
  • รหัสสินค้า : 770105-CA003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

สับปะรดกวน กะทิ (Coop)

  • ขนาด : 14.00 X 14.00 X 6.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :465.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
30.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คอ่าวน้อย จำกัด

784 หมู่ 9 บ้านกม.12 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000

ติดต่อ : คุณบุญเลย จันทร์เ

โทร : 0 1742 9640 , 0 6065 3390

วันที่แก้ไข : 6 ก.ย. 2548

วัตถุดิบ

สับปะรดกวน กะทิ

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คอ่าวน้อย จำกัด