รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระเป๋า

กระเป๋า

กระเป๋า(OTOP)*

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ

29 หมู่ 2 บ้านเรือ ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150

ติดต่อ : นางยาดา เสนาดี

โทร : 043 291815

อีเมล: cddkhonkaen@chaiyo.com

วันที่แก้ไข : 24 ก.พ. 2547

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ