รายละเอียดสินค้าโอทอป

พริกแห้งกะเหรี่ยงป่น

พริกแห้งกะเหรี่ยงป่น
  • รหัสสินค้า : 580507-A201
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

พริกแห้งกะเหรี่ยงป่น(Coop)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
15.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

1.กลุ่มสหกรณ์โครงการธนาคารอาหารชุมชนบ้านแม่ปาง จำกัด

55 หมู่ 1 บ้านแม่ปาง ตำบลสันติคีรี อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120

ติดต่อ : นายวินิจ กุศลศิริ

โทร : 053 619030

วันที่แก้ไข : 10 มี.ค. 2547

สินค้าโอทอป 1.กลุ่มสหกรณ์โครงการธนาคารอาหารชุมชนบ้านแม่ปาง จำกัด