รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าปูโต๊ะ(พรมยกลาย)

ผ้าปูโต๊ะ(พรมยกลาย)

ผ้าปูโต๊ะ(พรมยกลาย)(OTOP)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
400.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผ้าทอละว้า (กลุ่มทอผ้าบ้านสันติสุข)

2/1 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120

ติดต่อ : นางสุพิศ ฉายแสงดี

โทร : 053 619568

วันที่แก้ไข : 9 มี.ค. 2547

สินค้าโอทอป กลุ่มผ้าทอละว้า (กลุ่มทอผ้าบ้านสันติสุข)