รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยอบเนย

กล้วยอบเนย
  • รหัสสินค้า : 301901-B102
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กล้วยอบเนย

  • ขนาด : 12.00 X 23.00 X 5.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :100.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครราชสีมา
10.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีแม่บ้านหนองขุ่น

102 หมู่ 4 ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280

ติดต่อ : คุณยุพิณ นัดสันเท

โทร : 044 333032 , 089-7192058

วันที่แก้ไข : 15 มี.ค. 2547

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีแม่บ้านหนองขุ่น