รายละเอียดสินค้าโอทอป

ครีบปลาดุกเส้นนายกแดดเดียว

ครีบปลาดุกเส้นนายกแดดเดียว
  • รหัสสินค้า : 260106-B101
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

  • ขนาด : 22.00 X 29.00 X 9.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :225.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
  • มาตรฐานที่ได้รับ : 26-2-08145-2-0002
30.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชวดบัวพัฒนา

146 หมู่ 4 ตำบลดอนยอ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

ติดต่อ : นางจิรวรรณ จันทา

โทร : 01 7816923 , 09 2270375

วันที่แก้ไข : 14 ก.ค 2547

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชวดบัวพัฒนา