รายละเอียดสินค้าโอทอป

โคมไฟไม้ไผ่

โคมไฟไม้ไผ่
โคมไฟไม้ไผ่
โคมไฟไม้ไผ่

  • ขนาด : 35.00 X 0.00 X 103.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :3400.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
  • ระดับดาว : (ปี 2547)
1400.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแกะสลักไม้ไผ่

20 หมู่ 3 ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

ติดต่อ : คุณเฉลิม จิตตรง

โทร : 01 8656154

วันที่แก้ไข : 22 มี.ค. 2548

วัตถุดิบ

โคมไฟไม้ไผ่

สินค้าโอทอป กลุ่มแกะสลักไม้ไผ่