รายละเอียดสินค้าโอทอป

วุ้นมะพร้าว

วุ้นมะพร้าว
  • รหัสสินค้า : 260401-B104
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

  • ขนาด : 6.00 X 6.00 X 20.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :310.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
10.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพประกอบศาสน์พัฒนา

19 หมู่ 5 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

ติดต่อ : นางสาวกุหลาบ สมัน

โทร : 09 5164819

วันที่แก้ไข : 19 ก.ค 2547

วัตถุดิบ

วุ้นมะพร้าว

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพประกอบศาสน์พัฒนา