รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไม้กวาดดอกหญ้า 6 ขา

ไม้กวาดดอกหญ้า 6 ขา

  • ขนาด : 68.00 X 100.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
  • ระดับดาว : (ปี 2547)
25.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอุตสาหกรรมไม้กวาดไทยในครอบครัว (ตราเต่า)

156 หมู่ 5 ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

ติดต่อ : นายสมจิตร เขียวสา

โทร : 06 8494006

วันที่แก้ไข : 6 ม.ค. 2548

สินค้าโอทอป กลุ่มอุตสาหกรรมไม้กวาดไทยในครอบครัว (ตราเต่า)