รายละเอียดสินค้าโอทอป

สุรากลั่นน้ำอ้อย

สุรากลั่นน้ำอ้อย ขนาดเล็ก (OTOP)

  • ขนาด : 7.00 X 7.00 X 14.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :300.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครสวรรค์
15.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ห้างหุ้นส่วนจำกัดพันธ์ภูมิ

192/4 หมู่ 2 ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110

ติดต่อ : นางคำพันธ์ เนตรมา

โทร : 081 9713141 , 081 9712883

โทรสาร : 0-5629-0120

วันที่แก้ไข : 24 ม.ค. 2556

วัตถุดิบ

สุรากลั่นน้ำอ้อย

สินค้าโอทอป ห้างหุ้นส่วนจำกัดพันธ์ภูมิ