รายละเอียดสินค้าโอทอป

สาโทข้าวเหนียว

สาโทข้าวเหนียว (OTOP)

  • ขนาด : 10.00 X 10.00 X 28.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :1130.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครสวรรค์
25.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ห้างหุ้นส่วนจำกัดพันธ์ภูมิ

192/4 หมู่ 2 ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110

ติดต่อ : นางคำพันธ์ เนตรมา

โทร : 081 9713141 , 081 9712883

โทรสาร : 0-5629-0120

วันที่แก้ไข : 24 ม.ค. 2556

วัตถุดิบ

สาโทข้าวเหนียว

สินค้าโอทอป ห้างหุ้นส่วนจำกัดพันธ์ภูมิ