รายละเอียดสินค้าโอทอป

สาโทรสใบเตย

สาโทรสใบเตย (OTOP)

  • ขนาด : 8.00 X 8.00 X 22.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :510.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครสวรรค์
20.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ห้างหุ้นส่วนจำกัดพันธ์ภูมิ

192/4 หมู่ 2 ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110

ติดต่อ : นางคำพันธ์ เนตรมา

โทร : 081 9713141 , 081 9712883

โทรสาร : 0-5629-0120

วันที่แก้ไข : 24 ม.ค. 2556

สินค้าโอทอป ห้างหุ้นส่วนจำกัดพันธ์ภูมิ