รายละเอียดสินค้าโอทอป

สับปะรดกวนแบบกล่อง

สับปะรดกวนแบบกล่อง
  • รหัสสินค้า : 770402-C202
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

  • ขนาด : 10.00 X 12.00 X 5.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :100.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
10.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านหินกอง

171 หมู่ 2 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

ติดต่อ : นางกัญญา แสงประเ

โทร : 089-8077630

วันที่แก้ไข : 23 ก.ย. 2547

วัตถุดิบ

สับปะรดกวนแบบกล่อง

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านหินกอง