รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื้อปาเต๊ะ

เสื้อปาเต๊ะ
เสื้อปาเต๊ะ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
550.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มศรียะลาบาติก

24 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

ติดต่อ : คุณปิยะ สุวรรณพฤกษ์

โทร : 084 1652312

วันที่แก้ไข : 18 พ.ย 2548

สินค้าโอทอป กลุ่มศรียะลาบาติก