รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไวน์มะเม่า

  • ขนาด : 7.00 X 0.00 X 23.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :11000.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • มผช. : 2/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2547)
200.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

หจก. เทคนิคก่อสร้าง

48 ถนนประชาธรรมรักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

ติดต่อ : คุณวิมล สุขประเสร

โทร : 0 4351 1816

โทรสาร : 0 4351 4959

วันที่แก้ไข : 21 ม.ค. 2556

สินค้าโอทอป หจก. เทคนิคก่อสร้าง