รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไข่เค็มใบเตย

ไข่เค็มใบเตย
  • รหัสสินค้า : 770704-B001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ระดับดาว : (ปี 2547)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเนินตะเคียน

31 หมู่ 7 บ้านเนินตะเคียน ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

ติดต่อ : นางพิมพ์พร ด้วงไพ

โทร : 08-1704-2312

วันที่แก้ไข : 25 ม.ค. 2548

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเนินตะเคียน