รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไข่เค็มวังขอนพัฒนา

ไข่เค็มวังขอนพัฒนา
  • รหัสสินค้า : 770402-B002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ระดับดาว : (ปี 2547)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวังขอนร่วมใจ

24 หมู่ 5 บ้านวังขอน ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

ติดต่อ : นางวรารัตน์ ทุมเพ

โทร : 01 3789787

วันที่แก้ไข : 25 ม.ค. 2548

สินค้าโอทอป กลุ่มวังขอนร่วมใจ