รายละเอียดสินค้าโอทอป

เมี่ยงคำมะพร้าวอบน้ำผึ้ง

เมี่ยงคำมะพร้าวอบน้ำผึ้ง
  • รหัสสินค้า : 770306-SA001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

  • ขนาด : 17.50 X 24.50 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :205.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • มาตรฐานที่ได้รับ : 77-2-01643-2-0001
  • ระดับดาว : (ปี 2547)
40.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเมี่ยงคำมะพร้าวอบน้ำผึ้ง (คุณกบ)

153/3 หมู่ 3 บ้านยุบหวาย ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77130

ติดต่อ : นายชาลี สุทธา

โทร : 08-1984-1375, 08-7926-525

โทรสาร : 0-3257-4337

วันที่แก้ไข : 3 ส.ค. 2548

สินค้าโอทอป กลุ่มเมี่ยงคำมะพร้าวอบน้ำผึ้ง (คุณกบ)