รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยกรอบ

กล้วยกรอบ
  • รหัสสินค้า : 770805-SA001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ระดับดาว : (ปี 2547)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาหารแปรรูปจากกล้วย

202 หมู่ 6 ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ติดต่อ : คุณถนอม สุวรรณนัง

โทร : 032 688615

วันที่แก้ไข : 25 ม.ค. 2548