รายละเอียดสินค้าโอทอป

ปุ๋ยน้ำชีวภาพ

ปุ๋ยน้ำชีวภาพ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ระดับดาว : (ปี 2547)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มปุ๋ยน้ำชีวภาพและปุ๋ยหมัก

หมู่ 3 ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77180

ติดต่อ : นายชลอ เจิมวงษ์รั

โทร : 01 6517117, 032 689188

วันที่แก้ไข : 1 ส.ค. 2548

สินค้าโอทอป กลุ่มปุ๋ยน้ำชีวภาพและปุ๋ยหมัก