รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมเทียนเหรียญทอง

ขนมเทียนเหรียญทอง
ขนมเทียนเหรียญทอง
  • รหัสสินค้า : 770301-D001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

  • ขนาด : 15.00 X 22.00 X 6.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :600.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ระดับดาว : (ปี 2547)
40.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มขนมเทียนเหรียญทอง

25/5 หมู่ 9 ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77130

ติดต่อ : นางวิภา กิตติโชตน

โทร : 032 671149, 01 6257311

วันที่แก้ไข : 29 ส.ค. 2548

สินค้าโอทอป กลุ่มขนมเทียนเหรียญทอง