รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระยาสารทธัญญาพืชสมุนไพร

กระยาสารทธัญญาพืชสมุนไพร
  • รหัสสินค้า : 770406-G001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ระดับดาว : (ปี 2547)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มกระยาสารทธัญญาพืช

15/1 หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเกรียบ ถนนเพชรเกษม ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

ติดต่อ : นางปาจรีย์ สังข์

โทร : 08 1745 7350

วันที่แก้ไข : 10 ก.พ. 2549

สินค้าโอทอป กลุ่มกระยาสารทธัญญาพืช