รายละเอียดสินค้าโอทอป

คุ้กกี้

คุ้กกี้
  • รหัสสินค้า : 600204-C201
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

คุ้กกี้

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครสวรรค์
  • มาตรฐานที่ได้รับ : 60-2-06047-20001
30.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมจีนโบราณ-ขนมคุกกี้ครูเป้า

189 หมู่ 8 บ้านหนองโพธิ์ ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 60170

ติดต่อ : น.ส.วนิดา สินจวัต

โทร : 089-2704198

วันที่แก้ไข : 17 ก.พ. 2548

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมจีนโบราณ-ขนมคุกกี้ครูเป้า