รายละเอียดสินค้าโอทอป

เครื่องดนตรีไทยจิ๋ว

เครื่องดนตรีไทยจิ๋ว

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ระดับดาว : (ปี 2547)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มหัตถกรรมเครื่องดนตรีไทยจิ๋ว

423 หมู่ 4 บ้านมะสวบ ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

ติดต่อ : คุณพวงทอง พุกสวัส

โทร : 06 3632527, 06 1757889

วันที่แก้ไข : 2 ก.พ. 2548

สินค้าโอทอป กลุ่มหัตถกรรมเครื่องดนตรีไทยจิ๋ว