รายละเอียดสินค้าโอทอป

เต้าหู้ไข่ไก่

เต้าหู้ไข่ไก่
เต้าหู้ไข่ไก่
  • รหัสสินค้า : 400105-SA001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :140.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • มาตรฐานที่ได้รับ : 40-2-00442-2-0002
  • ระดับดาว : (ปี 2547)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

บริษัท รวมเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

278 หมู่ 7 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

ติดต่อ : คุณอภิชา นิธิอนัน

โทร : 043 382555-9, 02 5317718-9

โทรสาร : 043 382289

วันที่แก้ไข : 9 ก.พ. 2548

สินค้าโอทอป บริษัท รวมเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด