รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล่องของขวัญ

กล่องของขวัญ
กล่องของขวัญ
กล่องของขวัญ

กล่องของขวัญ (Web)

  • ขนาด : 25.00 X 25.00 X 10.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :1215.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
  • ระดับดาว : (ปี 2547)
1000.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ณัฐวัฒน์กล่องของขวัญ

3 หมู่ 7 ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150

ติดต่อ : ณัฐวัฒน์ ปัญญาเลิ

โทร : 08 71856928

โทรสาร : 053 387377

อีเมล: punyaleat@yahoo.com

เว็บไซต์ : www.thaimagicpaper.com

วันที่แก้ไข : 16 ม.ค. 2550

สินค้าโอทอป ณัฐวัฒน์กล่องของขวัญ