รายละเอียดสินค้าโอทอป

แจกันเขียนลายไทย

แจกันเขียนลายไทย
แจกันเขียนลายไทย

แจกันเขียนลายไทย (OTOP)(World C)

  • ขนาด : 6.00 X 6.00 X 25.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
3000.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มจิตรกรรมไทยปนผลิตภัณฑ์ ไท-ทอง

66/122 หมู่ 1 บ้านสารินปาร์ค ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 13120

ติดต่อ : คุณปาณฉัตร อินคง

โทร : 05 1212434, 09 9869804

วันที่แก้ไข : 1 มิ.ย 2548

วัตถุดิบ

แจกันเขียนลายไทย

สินค้าโอทอป กลุ่มจิตรกรรมไทยปนผลิตภัณฑ์ ไท-ทอง