รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื่อกกแบบม้วน

เสื่อกกแบบม้วน
เสื่อกกแบบม้วน

เสื่อกกแบบม้วน ลายขนมเปียกปูน (OTOP)

  • ขนาด : 98.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :1275.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอำนาจเจริญ
  • ระดับดาว : (ปี 2547)
200.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพสตรีทอเสื่อกกบ้านหนองนกหอ

59 หมู่ 2 บ้านหนองนกหอ ตำบลดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000

ติดต่อ :

โทร : 086-9038482

วันที่แก้ไข : 22 มิ.ย 2548

วัตถุดิบ

เสื่อกกแบบม้วน

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพสตรีทอเสื่อกกบ้านหนองนกหอ